Grindar

Jowemas kör- och gånggrindar för fordons- och gångpassage.


  • Körgrind

    Vår grind för fordonspassage som passar både till "byggstängsel" och förstärkt byggstängsel" i ett galvaniserat utförande i form av svetsat galler och stålrör.
  • Gånggrind

    Jowemas grind för gångpassage passar både till "byggstängsel" och förstärkt byggstängsel". I ett galvaniserat utförande i form av svetsat galler och stålrör.

tillbaka

Kontaktuppgifter

JOWEMA
Stansgatan 4
332 23 Anderstorp, Sweden
Tel: +46 371 168 85
Fax: +46 371 181 22
E-post: info@jowema.se

EBIM GRUPPEN

Jowema ingår tillsammans med systerbolagen Joma och Bistål i Ebim-gruppen. Ebim-gruppen strävar efter att vara marknadsledande inom de verksamma sektorerna genom kvalitet, effektivitet och innovation. Nöjda kunder är basen i verksamheten och motiverade anställda den största tillgången.