JOWEMA

Box 155, 33423 Anderstorp Stansgatan 4, 33432 Anderstorp, Sweden Telefon: +46 371 168 85 Fax: +46 371 181 22 E-post: info@jowema.se

Kontaktuppgifter

JOWEMA
Stansgatan 4
332 23 Anderstorp, Sweden
Tel: +46 371 168 85
Fax: +46 371 181 22
E-post: info@jowema.se

EBIM GRUPPEN

Jowema ingår tillsammans med systerbolagen Joma och Bistål i Ebim-gruppen. Ebim-gruppen strävar efter att vara marknadsledande inom de verksamma sektorerna genom kvalitet, effektivitet och innovation. Nöjda kunder är basen i verksamheten och motiverade anställda den största tillgången.