Golvprodukter

Här finner du de produkter som behövs vid golvläggning.


  • Golvnät

    Används som armering till tunna pågjutningar och avjämningsmassor på golv.
  • Nivåindikator

    Används till att läsa av rätt höjd vid pågjutningar.
  • Avstängningslist

    Används för att hindra spackel och avjämningsbruk från att rinna ner i brunnar med mera.

tillbaka

Kontaktuppgifter

JOWEMA
Stansgatan 4
332 23 Anderstorp, Sweden
Tel: +46 371 168 85
Fax: +46 371 181 22
E-post: info@jowema.se

EBIM GRUPPEN

Jowema ingår tillsammans med systerbolagen Joma och Bistål i Ebim-gruppen. Ebim-gruppen strävar efter att vara marknadsledande inom de verksamma sektorerna genom kvalitet, effektivitet och innovation. Nöjda kunder är basen i verksamheten och motiverade anställda den största tillgången.